Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Presentation av Probis Q1-rapport 2024

08:30 / 18 April 2024 Probi Press release

Probis kvartalsrapport för första kvartalet 2024 publiceras tisdagen den 23 april klockan 08:00.

I samband med detta inbjuds analytiker, investerare och media till en audiosänd telefonkonferens samma dag kl 10:00 där VD Anita Johansen och CFO Per Lindblad presenterar och kommenterar rapporten. Presentationen och presentationsmaterialet kan nås via www.probi.com eller https://ir.financialhearings.com/probi-q1-report-2024 (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fir.financialhearings.com%2Fprobi-q1-report-2024&data=05%7C02%7Csofie.forsman%40probi.com%7Cb7b04d47151b47fa785408dc5472be4f%7C17054dfa84f64160bc7fab5265d26f82%7C0%7C0%7C638478099011845651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oA%2Fw42vQIfxhdUPuhTkgiQPEf8l9Uwrb3BsZmqC5kgo%3D&reserved=0)

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedanstående länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor. https://ir.financialhearings.com/probi-q1-report-2024 (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fir.financialhearings.com%2Fprobi-q1-report-2024&data=05%7C02%7Csofie.forsman%40probi.com%7Cb7b04d47151b47fa785408dc5472be4f%7C17054dfa84f64160bc7fab5265d26f82%7C0%7C0%7C638478099011845651%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=oA%2Fw42vQIfxhdUPuhTkgiQPEf8l9Uwrb3BsZmqC5kgo%3D&reserved=0)

Om du önskar ställa muntliga frågor via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor. https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=50049162 (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconference.financialhearings.com%2Fteleconference%2F%3Fid%3D50049162&data=05%7C02%7Csofie.forsman%40probi.com%7Cb7b04d47151b47fa785408dc5472be4f%7C17054dfa84f64160bc7fab5265d26f82%7C0%7C0%7C638478099011864045%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=vc1vxrhphvaEloHZaTmHVX7kDCjXpmhLHT7x7WZE%2FkM%3D&reserved=0)

En on-demand version av presentationen kommer att finnas tillgänglig på de ovan angivna adresserna efter presentationen.

För mer information, kontakta:

Per Lindblad, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 41, e-post: per.lindblad@probi.com

Om Probi
Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 628 MSEK under 2023. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap och hade cirka 3 400 aktieägare den 31 december 2023.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/