Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i PROBI Aktiebolag

13:27 / 1 December 2022 Probi Press release

Flaggningsmeddelande i PROBI Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556417-7540 PROBI Aktiebolag
Instrument SE0001280355 Aktier
Innehavare Swedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 576 881
Antal rösträtter 576 881
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2022-11-30
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 567 811
 - direkt innehavda rösträtter 567 811
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,98 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,98 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,98 % 567 811
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,98 % 567 811
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/