Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Ändring i Probis valberedning

09:00 / 31 August 2021 Probi Press release

Vid Probi ABs årsstämman 2021 utsågs Probis valberedning inför årsstämman 2022. Fjärde AP-fonden har meddelat att Marianne Flink ersätter Jannis Kitsakis som ledamot av valberedningen, representerande Fjärde AP-fonden.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består hädanefter av Heinz-Jürgen Bertram (representerande Symrise), Monica Åsmyr (representerande Swedbank Robur fonder), Marianne Flink (representerande Fjärde AP-fonden) och Bengt Jeppsson (representerande de mindre aktieägarna).

För mer information, kontakta:

Henrik Lundkvist, CFO, Probi, Tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com

 

Om Probi
Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 717 MSEK under 2020. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. och hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2020.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/