Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi förvärvar nyemitterade aktier i nyazeeländska Blis Technologies och ingår strategiskt partnerskap

11:00 / 6 July 2021 Probi Press release

Probi har idag investerat cirka 9 miljoner nyazeeländska dollar i nyemitterade aktier i Blis Technologies Ltd ("Blis"), motsvarande ett ägande om 13 procent. Investeringen är en del i ett långsiktigt strategiskt samarbete mellan bolagen.

Blis, som är noterat på den nyazeeländska börsen NZX, är ett innovativt probiotikabolag med egna kliniskt dokumenterade bakteriestammar som stärker immunförsvaret mot infektioner i mun och hals, vilket även främjar god tandhälsa. Användningen av Blis väldokumenterade bakteriestammar har en lång och framgångsrik historik i Nya Zeeland, Australien och Asien liksom i Europa och Nordamerika.

Långsiktigt strategiskt partnerskap

I samband med investeringen har Probi och Blis ingått ett licens- och tillverkningsavtal som innebär att Probi kommer att tillverka Blis bakteriestammar och erbjuda dessa till Probis kunder över hela världen. Bolagen kommer även att samarbeta inom forskning och utveckling.

"Detta är ett mycket spännande partnerskap för Probi. Blis är ett innovativt och dynamiskt bolag med hög vetenskaplig nivå och lång historik inom forskning och utveckling. Genom detta partnerskap kommer vi att kunna bredda vår portfölj och stärka positionen inom kliniskt dokumenterade bakteriestammar. Vi kan samtidigt utnyttja vår utökade tillverkningskapacitet på ett effektivt sätt och därmed bidra till en högre lönsamhet för både Probi och Blis", säger Tom Rönnlund, VD Probi.

"Vi är väldigt glada att få ett bolag som Probi både som ägare och samarbetspartner. Med Probi får vi en stark partner som kan erbjuda en högkvalitativ tillverkning av våra probiotiska stammar och som har en stark position på den amerikanska marknaden där vi ser en stor potential för våra produkter. Med kapitaltillskottet från nyemissionen kommer vi också att kunna fortsätta utveckla nya produkter tillsammans med Probi", säger Brian Watson, VD Blis Technologies.

"Vårt mål är att inleda produktion av Blis produkter under fjärde kvartalet i år. Parallellt kommer vi att rulla ut Blis bakteriestammar i våra produkter under hösten", avslutar Tom.

Genom investeringen blir Probi andra största ägare i Blis och kommer även ha en egen styrelserepresentant i bolaget. Investeringen kommer att rapporteras som en finansiell investering i Probis balansräkning. Finansieringen av aktieförvärvet sker genom likvida medel och Probi har ett medellångt till långt perspektiv på innehavet i Blis. I samband med tecknandet av de nyemitterade aktierna har Probi förbundit sig att inte sälja aktierna inom en period av tolv månader.

För mer information:

Tom Rönnlund, VD, Probi, tel +46 46 286 89 40, e-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 41, e-mail: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 juli 2021 kl. 11:00 CET.

 

OM PROBI

Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 717 MSEK under 2020. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. och hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2020. Mer information finns på www.probi.com

OM BLIS TECHNOLOGIES

Blis Technologeis utvecklar och tillverkar avancerade probiotiska stammar utanför området maghälsa. Genom att kombinera innovation med evidensbaserad forskning och högsta kvalitetskontroller av produktionen möjliggörs leverans av probiotiska lösningar för specifika hälsoområden, inklusive öron, näsa, hals, halitosis (dålig andedräkt), immunhälsa, tänder och tandkött och hudvård. Blis Technologies säljer både produkter under eget varumärke och genom licens. BLIS[®]-produkter säljs i hela Nya Zeeland och i Australien, Asien, Europa och USA. Bolaget är börsnoterat på NZX. Mer information om Blis Technologies Ltd finns på www.blis.co.nz

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/