Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Förändring av antalet aktier och röster i Probi

08:00 / 31 May 2021 Probi Press release

I enlighet med beslut vid årsstämman i Probi AB (publ) den 7 maj 2021, har antalet aktier och röster i Probi minskat under maj 2021 genom indragning av 250 000 egna aktier.

Före indragningen av egna aktier fanns sammanlagt 11 644 125 aktier och röster i Probi. Antalet aktier och röster minskade genom indragningen med 250 000. Efter genomförandet av indragningen finns sammanlagt 11 394 125 aktier och röster i Probi per den 31 maj 2021.

För mer information, kontakta:

Henrik Lundkvist, CFO: tel + 46 46 286 89 41, e-mail: henrik.lundkvist@probi.com

 

Denna information är sådan information som Probi är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 8.00 CET.

Om Probi
Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 717 MSEK under 2020. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. och hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2020.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/