Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probiotika från Probi® minskar risk för järnbrist hos gravida

11:00 / 21 April 2021 Probi Press release

Många gravida kvinnor behöver järntillskott under graviditeten men traditionella järntillskott orsakar tyvärr ofta biverkningar. Probis mjölksyrabakterie, Lactobacillus plantarum 299v (LP299V[®]) som i Sverige bland annat säljs under varumärket Probi[®] Gravid, har i en nyligen publicerad studie visats vara effektiv för att förbättra järnstatus och därmed minska behov av järntillskott.

Järnbrist är ett globalt hälsoproblem och bara 20-35% av europeiska kvinnor i fertil ålder har tillräckliga järnförråd för att genomgå en graviditet. Under en graviditet ökar järnbehovet och om järnförråden minskar, eller töms helt, kan det leda till järnbristanemi med symptom som trötthet, huvudvärk och yrsel. Många kvinnor börjar därför ta järntillskott när de blir gravida, men konventionella järntillskott med höga doser järn orsakar ofta biverkningar som magont och förstoppning, vilket gör det intressant att hitta alternativa sätt för förbättrad järnstatus.

Resultat från en vetenskaplig studie som nyligen publicerades, visar att gravida kvinnor kan förbättra sin järnstatus och minska risken för järnbrist under graviditeten om de äter Probi Gravid, som innehåller Lactobacillus plantarum 299v[® ]med en låg dos järn, folsyra och vitamin C.

Lena Hulthén, professor emeritus i klinisk nutrition vid Göteborgs universitet, poängterar hur vanligt förekommande det är med järnbrist hos kvinnor i barnafödande ålder - "särskilt svårt är det att få ett adekvat järnintag om man äter vegetarisk eller vegansk kost. Allvarlig järnbrist kan i förlängningen ge komplikationer för både mamman och barnet och därför finns det i Sverige och många andra länder rutiner för att kontrollera och behandla järnbrist under en graviditet" säger professor Hulthén.

Lena fortsätter, "LP299V[® ]skulle på ett naturligt och säkert sätt kunna förbättra järnstatus och därmed leda till ett minskat behov av konventionella järntillskott under graviditeten, som ju är associerade med en mängd biverkningar".

Gunilla Hansson, barnmorska på Hälsomedicinskt Center i Lomma och konstaterar att hon ofta rekommenderar järntillskott under senare delen av graviditeten. "Resultaten från den här studie är intressanta då dom ger oss möjlighet att rekommendera Probi Gravid till friska kvinnor som inte uppvisar järnbrist. Genom intag från tidig graviditet skulle behovet av järntillskottspreparat kunna undvikas eller fördröjas hos dessa kvinnor." säger Gunilla.

Probi[®] Gravid säljs som kosttillskott på apotek och i hälsokostbutiker genom Midsona. (Probi[®] Gravid byter under maj månad namn till Probi[® ]Female).

Om studien

Den kliniska studien genomfördes av Probi på friska, gravida kvinnor där 326 kvinnor i Sverige inkluderades. Kvinnorna fick antingen Probi Gravid eller placebo. Studien var randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad. Resultatet visar att markörer för järnstatus (t ex ferritin och hemoglobin) sjönk mer hos kvinnorna i placebogruppen jämfört med hos kvinnorna i probiotikagruppen. Dessutom var förekomsten av järnbrist och järnbristanemi vid vecka 35 i probiotikagruppen lägre jämfört med placebo.

Mer om studien kan läsas i publikationen (https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/aogs.14153).

För mer information, vänligen kontakta:

Tom Rönnlund, CEO, Probi[®],
Phone: +46 46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com
Titti Niskanen, Director R&D & Clinical Operations, Probi[®],
Phone: +46 46 286 89 68, E-mail: titti.niskanen@probi.com
Charlotte Beyerholm, Director Marketing & Global Communication, Probi[®],
Phone: +46 76 870 94 65, E-mail: charlotte.beyerholm@probi.com

 

OM PROBI

Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 717 MSEK under 2020. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. och hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2020.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/