Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q1 2021: God tillväxt i första kvartalet

08:00 / 23 April 2021 Probi Press release

Viktiga händelser under första kvartalet
  • Nettoomsättningen ökade med 9 % (20 % valutajusterat) till 171 MSEK (158 MSEK).
  • EBITDA-marginalen uppgick till 28 % (19 %).
  • Första leveranserna avseende det Pan-europeiska avtal med Perrigo som omfattar lansering av Probis ClinBac™-koncept i 14 europeiska länder.
  • Strategiskt partnerskap med kinesiska läkemedelsbolaget China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sinopharm Foreign Trade) ett helägt dotterbolag till China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm) för lansering av tre av Probis ClinBac™-koncept i Kina.
  • Ny studie kring benhälsa i samarbete med La Trobe University i Australien med syfte att undersöka effekten av Probi® Osteo hos australiensiska kvinnor.

VD kommenterar

En god start på 2021

Vi inledde året med en god tillväxt på 9 % och nådde en nettoomsättning på 171 MSEK. Den underliggande tillväxten var ännu starkare och valutajusterat uppgick tillväxten i första kvartalet till 20 %. EBITDA-marginalen uppgick till 28 %, en förstärkning mot det svaga första kvartalet föregående år. Förbättringen kommer både från en starkare bruttomarginal och lägre operativa kostnader i kvartalet.

Region Americas fortsätter att utvecklas väl med en valutajusterad tillväxt på 22 %. Den försvagade amerikanska dollarn gav dock betydande valutaeffekter och ökningen i nettoomsättning stannade på 6 %. Vi ser en fortsatt god efterfrågan på våra produkter inom alla hälsoområden. Under 2020 fick vi flera nya kundkontrakt inom ClinBac™-sortimentet och vi förväntar oss en fortsatt ökning inom den delen av vår produktportfölj framöver.

Särskilt glädjande detta kvartal var utvecklingen i region EMEA där nettoomsättningen ökade med 19 %. Regionen redovisar därmed sitt starkaste kvartal någonsin. Här ser vi effekter av att vi lyckats bygga nya kundrelationer som stärker vår position i regionen. Vi har under kvartalet levererat de första orderna till Perrigo som över tid lanserar tre nya produkter baserade på Probis koncept inom mag- och immunhälsa.

Även region APAC har återhämtat sig efter ett svagt andra halvår 2020 och nettoomsättningen steg med 5 %. Vårt nya team i regionen är etablerat och vi har goda förhoppningar om att regionen åter ska växa. Under kvartalet har vi ingått partnerskap med ett av Kinas största läkemedelsbolag, China National Pharmaceutical Foreign Trade Corporation (Sinopharm Foregin Trade). Samarbetet är en viktig framgång för Probi i regionen. Med en stark position i Kina och sitt vetenskapliga fokus, kommer Sinopharm Foreign Trade inte bara bidra till en etablering av Probis produkter, utan också skapa trovärdighet på marknaden för vår produktportfölj i landet och regionen.

Efter ett 2020 med pandemirelaterade utmaningar att initiera kliniska studier har vi nu kunnat återuppta en hög aktivitet inom forskning och utveckling. Vi avser att öka våra satsningar inom forskning och utveckling under året och har bland annat inlett med en studie i samarbete med La Trobe University i Australien för att undersöka effekterna av Probi® Osteo på australiensiska kvinnor.

Under fjolåret ökade fluktuationen mellan kvartalen som en konsekvens av osäkerheten efter utbrottet av covid-19. Vi förväntar oss en fortsatt relativt hög fluktuation mellan kvartalen även detta år. Den underliggande efterfrågan är god och enligt branschstatistik räknar man med fortsatt global tillväxt för probiotiska produkter. För Probis del ser vi fortsatt ljust på våra möjligheter och vi har gått in i 2021 med flera nya kundsamarbeten som vi kommer att fortsätta utveckla under kommande år. Vår tillväxtagenda ligger fast trots ganska annorlunda omständigheter med fortsatta restriktioner i samhället.

Efter ett år med pandemin har intresset för egenhälsa kanske aldrig varit större än nu. Vi önskar samtidigt att vi så snart som möjligt ska återgå till en mer normaliserad situation. Jag är övertygad om att det vi har fått se under senaste året har skapat ett genuint ökat intresse för hälsoprodukter och att Probi är helt rätt positionerat för den utvecklingen.

Tom Rönnlund
VD

Inbjudan till telefonkonferens

Probis delårsrapport för det första kvartalet 2021 offentliggjordes den 23 april 2021 klockan 8.00. Samma dag klockan 10.00 hålls en telefonkonferens med Tom Rönnlund, VD och Henrik Lundkvist, CFO, som presenterar rapporten. Telefonkonferensen nås på telefonnummer +46 (0)8 50 55 83 56. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com.

Kontakt

Tom Rönnlund, VD, Telefon: +46 (0)46 286 89 40, E-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, Telefon: +46 (0)46 286 89 41, E-mail: henrik.lundkvist@probi.com

 

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom VDs och CFOs försorg, för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 08.00 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/