Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi publicerar sin årsredovisning för 2020

09:00 / 9 April 2021 Probi Press release

Probis årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2020 finns nu tillgängliga på bolagets hemsida, www.probi.com under Investor relations: https://www.probi.com/investor-relations-swe/finansiella-rapporter/

 

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2021 kl. 9.00 CET.

För mer information, kontakta:

Henrik Lundkvist, CFO, Tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com

 

Om Probi

Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 717 MSEK under 2020. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. och hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2020.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/