Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi inkluderat i MSCI index

15:50 / 29 November 2021 Probi Press release

Indexleverantören MSCI är världens ledande leverantör av index. MSCI gör halvårsvis översyn av sina index och den senaste revideringen gjordes i november. Probi är ett av bolagen som valts ut att från och med den 30 november 2021 ingå i MSCI World Micro Cap Index.

MSCI World Micro Cap Index består av över 6 000 bolag från 23 aktiemarknader i världen, varav segmentet Health Care står för cirka 12,5 procent.

"Det är en kvalitetsstämpel att ingå i MSCI:s index. Probi har inte tidigare ingått i MSCI World Micro Cap Index och vi ser det som ett bevis på Probis kvalitet som bolag att nu bli invalda. Probi har en lång historik av god tillväxt och stabil lönsamhet och vi är glada att vårt arbete värdesätts genom att få ingå i detta globala index.", säger Tom Rönnlund, VD Probi AB.

För mer information, kontakta:

Henrik Lundkvist, CFO, Probi,
Tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com

Om Probi
Probi[®] är en global koncern som uteslutande fokuserar på forskning, tillverkning och leverans av probiotika i kosttillskott och livsmedel. Bolaget är experter på att hantera levande bakterier från forskning genom alla steg i tillverkningsprocessen och är dedikerade att göra de hälsofrämjande fördelarna med probiotika tillgängliga för människor i hela världen. Sedan bolaget grundades 1991 vid Lunds universitet i Sverige, har Probi utvidgat sin verksamhet till mer än 40 marknader och innehar mer än 400 patent över hela världen. Probi omsatte 717 MSEK under 2020. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. och hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2020.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/