Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Valberedningen i Probi föreslår ny styrelseledamot

16:00 / 13 February 2020 Probi Press release

Valberedningen i Probi AB föreslår årsstämman 2020 att välja Malin Ruijsenaars till ny ledamot i styrelsen.

Vidare föreslår valberedningen omval av styrelsens ordförande Jean-Yves Parisot samt ledamöterna Jörn Andreas, Charlotte Hansson och Irène Corthésy Malnoë.

Jonny Olsson avböjer omval.

"Jag vill passa på att framföra vårt tack till Jonny Olsson som sedan 2015 har varit en utmärkt "team player" och på ett bra och viktigt sätt bidragit i styrelsearbetet", säger Jean-Yves Parisot, styrelsens ordförande.

Malin Ruijsenaars arbetar bland annat åt Grenspecialisten AB där hon arbetar med företagets portföljbolag som rådgivare samt sitter i valberedningar och styrelser. Malin har gedigen erfarenhet från ledningsarbete men också styrelsearbete i noterade bolag, bland annat Axis Communications, Arcam AB och Lime Technologies. Malin har mer än 20 års internationell erfarenhet från bilbranschen (DaimlerChrysler) och IT branschen (Axis Communications) där hon har arbetat som HR direktör, suttit i koncernledningen och arbetat med tillväxtfrågor, strategi, etablering på nya marknader och kommunikation. Malin har tidigare även arbetat inom After Sales med kundservicefrågor. Malin har en fil kand från Lunds Universitet (PA programmet), post-graduate studier från UC Berkeley i USA i ekonomi och sociologi, samt en Master of European Studies från Brygge i Belgien. Hon har även utbildat sig i styrelsearbete vid EFL i Lund genom programmet "Management and Corporate Governance".

Valberedningen har gjort bedömningen att den föreslagna styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets nuvarande och framtida situation.  Valberedningen anser att ledamöterna, baserat på deras erfarenheter och personliga egenskaper, besitter kompetens och kunskap för att bidra till fortsatt lönsam tillväxt och värdeutveckling för Probi.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls den 13 maj 2020 kl. 15.00.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden, ledamot valberedningen, jannis.kitsakis@ap4.se,tel: +46 706 03 80 23

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 626 MSEK under 2019. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2019. Läs mer på www.probi.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/