Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi förvärvar aktier i Vital Nutrients Holdings som del i nytt strategiskt partnerskap.

23:45 / 20 October 2020 Probi Press release

Probi har idag investerat 6 miljoner dollar i det amerikanska bolaget Vital Nutrients Holdings, LLC ("Vital Holdings"). Investeringen är del i ett strategiskt partnerskap mellan Probi och Vital Holdings.

Vital Holdings är ett ledande hälsoföretag inom kliniskt dokumenterade hälsoprodukter och näringstillskott med försäljning genom läkare och vårdcentraler till patienter och slutkonsumenter i hela världen.

Efter att nyligen förvärvat Hyperbiotics, ett ledande varumärke inom probiotiska tillskott, har Vital Holdings tre varumärken med en total nettoförsäljning om cirka 40 miljoner dollar 2019 och cirka 50 anställda.

Vital Holdings är ett portföljbolag till North Castle Partners, ett ledande riskkapitalbolag inom konsumentprodukter och tjänster med inriktning på hälsa och välbefinnande. Probi kommer att vara näst största ägare i Vital Holdings med ett ägande om något mindre än tio procent av aktierna i bolaget och kommer rapporteras som en finansiell investering i Probis balansräkning.

Finansieringen av förvärvet sker genom likvida medel och Probi har ett medellångt till långt perspektiv på innehavet i Vital Holdings.

Strategiskt partnerskap mellan Probi och Vital Holdings

Probi kommer att ha ett nära samarbete med Vital Holdings och deras olika varumärken som leverantör av probiotiska tillskott och med gemensam forskning och utveckling på nya attraktiva produktkoncept i områden där verksamheterna överlappar.

Partnerskapet innebär vidare utvärdering av framtida möjligheter att samarbeta inom gemensam tillverkning. Hyperbiotics är sedan länge partner till Probi och som en del i partnerskapet mellan Probi och Hyperbiotics har ett nytt långsiktigt leveransavtal ingåtts.

"Vi är mycket entusiastiska över detta partnerskap och ser goda samarbetsmöjligheter i den här strukturen. Med fokus på vetenskapligt dokumenterade varumärken för försäljning via hälsovårdspersonal samt en stark e-handelsdistribution kompletterar Vital Holdings vår verksamhet på ett bra sätt. Liksom Probi särskiljer de sig genom en seriös inställning till vetenskapligt baserad innovation. Genom strukturen kan vi också utveckla och bygga vidare vårt partnerskap med Hyperbiotics och bidra till att växa deras varumärke ytterligare", säger Tom Rönnlund, VD på Probi.

"Vi är mycket glada att få välkomna Probi som partner och ägare i Vital Holdings och att samarbeta inom hela vår vetenskapligt baserade produktportfölj. Vi har enorm respekt för Probis kunnande med deras långa historik inom probiotika och ser fram emot att ta detta steg tillsammans med Probi," säger Jane Pemberton, VD på Vital Holdings.

FÖR MER INFORMATION:
Tom Rönnlund, VD, Probi, tel +46 46 286 89 40, e-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 41, e-mail: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 23.45 CET.

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning.
Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 626 MSEK under 2019. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2019. För ytterligare information, www.probi.com.

Bakgrundsinformation om Vital Nutrients Holdings och North Castle Partners

OM VITAL NUTRIENTS HOLDINGS
Vital Nutrients Holdings är ett hälsobolag inom kosttillskott för konsumentmarknaden. Gruppen består av Vital Nutrients, Bariatric Fusion och Hyperbiotics, alla med vetenskapligt dokumenterade varumärken inom högkvalitativa kosttillskott. Produkterna säljs genom nätverk av hälsovårdspersonal eller via etablerade e-handelsplattformar direkt till konsument. Vital Nutrients Holdings är ett portföljbolag till North Castle Partners.

OM NORTH CASTLE PARTNERS
North Castle Partners är ett ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar inom hälsa och välbefinnande för konsmentsegmentet. North Castle är en aktiv ägare i medelstora tillväxtbolag inom nischerna träning, sport och fritid, näringstillskott, skönhet och personlig vård, personlig hälsa, hem och fritid, m.m. Genom att i partnerskap med bolagen bidra med strategisk och operationell kompetens strävar North Castle att få sina investeringar att nå sin fulla potential och växa till världsledande bolag. North Castle har sitt huvudkontor i Greenwich, CT. För ytterligare information, www.northcastlepartners.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/