Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Samarbetsavtal med FMCG-företag inom Functional Food avbrutet

08:30 / 12 April 2019 Probi Press release

Så som tidigare kommunicerats tecknade Probi i slutet av 2017 ett samarbetsavtal med ett globalt FMCG-företag (fast-moving consumer goods) gällande lansering av en Functional Food-produkt på den nordamerikanska marknaden.

Probi har meddelats av partnern att de efter en strategisk produktöversyn beslutat avbryta samarbetsavtalet. Produktlanseringen var planerad till andra halvåret 2019.

"Vi är naturligtvis besvikna över att detta samarbete avbryts. Vi har en god affärsrelation med partnern och vi fortsätter föra en dialog kring andra potentiella affärsmöjligheter. Avslutet av detta avtal innebär att vi kortsiktigt reviderar våra tillväxtplaner för Probis affärsområde Functional Food. Parallellt har Probi arbetat med projekt hos andra partners inom området som vi planerar att materialisera framöver.", säger Probis VD Tom Rönnlund.

Affärsområdet Functional Food omsatte 37 MSEK under 2018, vilket motsvarade cirka 6% av Probis totala nettoomsättning om 604 MSEK.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 08.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Tom Rönnlund, VD: tel +46 46 286 89 40, e-mail: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: tel +46 46 286 89 41, e-mail: henrik.lundkvist@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra enheter, med verksamhet på mer än 40 marknader världen över och innehar drygt 400 patent i hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/