Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q1 2019: God tillväxt och starkt kassaflöde inleder året

08:00 / 29 April 2019 Probi Press release

Viktiga händelser under första kvartalet
  • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade till 138 MSEK, upp 16 % eller 19 MSEK jämfört med första kvartalet 2018
  • EBITDA ökade med 11 MSEK, motsvarande 64 %, jämfört med första kvartalet 2018
  • Tidigarelagd återbetalning av banklån om totalt 60 MSEK, vilket speglar styrkan i Probis balansräkning och kassaflöde
  • Probi® Osteo för prevention av benförlust hos postmenopausala kvinnor under fortsatt lansering med starkt kundintresse och flertalet planerade kundlanseringar

Finansiell översikt

MSEK Q1 2019 Q1 2018 Helår 2018

Nettoomsättning 138,2 119,2 604,1
Nettoomsättningstillväxt, oförändrad valuta, % 10,4% -33,7% -2,2%
Bruttomarginal % 42,0% 42,0% 46,0%
EBITDA 28,2 17,2 154,9
EBITDA-marginal, % 20,4% 14,4% 25,6%
Rörelseresultat (EBIT) 11,3 4,4 101,1
Periodens resultat 8,5 3,3 76,3
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 0,75 0,29 6,69
Aktiekurs per balansdagen, SEK 338,00 438,40 360,00
Börsvärde per balansdagen 3 851,2 4 995,2 4 101,9
Se not 5 för nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS    

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 29 april 2019
Tid: 10:00
Telefon: +46 8 50 55 83 69
Deltagare från Probi:
Tom Rönnlund, VD
Henrik Lundkvist, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Kontakt
Tom Rönnlund, VD: Telefon: +46 46 286 89 40, E-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: Telefon: +46 46 286 89 41, E-post: henrik.lundkvist@probi.com

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2018. probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/