Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi offentliggör årsredovisningen för 2018

08:30 / 10 April 2019 Probi Press release

Probis årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.probi.com under Investor relations. Distribution av den tryckta årsredovisningen till de aktieägare som prenumererar på vår finansiella rapportering kommer påbörjas vecka 16.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2019 kl. 8.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Henrik Lundkvist, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 41, e-post: henrik.lundkvist@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2018. Läs mer på www.probi.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/