Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Q4 2018: Tillväxt i fjärde kvartalet avslutar året

08:00 / 13 February 2019 Probi Press release

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade till 163 MSEK, upp 36 % eller 43 MSEK jämfört med fjärde kvartalet 2017, till följd av fortsatt återhämtning från ett kundspecifikt lagerminskningsprogram
  • Första kommersiella ordern efter introduktionen av Probis produkt mot minskad bentäthet hos postmenopausala kvinnor - Probi® Osteo
  • Lovande initiala resultat från kliniska studier med Probis stammar på fysisk uthållighet och akut stress
  • Tom Rönnlund rekryterades som ny VD med start 1 januari 2019 och Henrik Lundkvist som ny CFO med start 7 januari 2019
  • Styrelsen föreslår att årsstämman 2019 beslutar att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018

Finansiell översikt

MSEK Helår Helår
2018 2017

Nettoomsättning 604,1 612,2
Nettoomsättningstillväxt, oförändrad valuta, % -2,2% 38,2%
Bruttomarginal % 46,0% 45,4%
EBITDA 154,9 157,3
EBITDA-marginal, % 25,6% 25,7%
Rörelseresultat (EBIT) 101,1 104,1
Periodens resultat 76,3 69,1
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 6,69 6,06
Aktiekurs per balansdagen, SEK 360,00 340,00
Börsvärde per balansdagen 4 101,9 3 874,0
Se not 5 för nyckeltal som inte är definierade enligt IFRS  

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 13 februari 2019
Tid: 10:00
Telefon: +46 8 56 64 27 07
Deltagare från Probi: 
Tom Rönnlund, VD
Henrik Lundkvist, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Kontakt
Tom Rönnlund, VD: Telefon: +46 46 286 89 40, E-post: trd@probi.com
Henrik Lundkvist, CFO: Telefon: +46 46 286 89 41, E-post: henrik.lundkvist@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning.
Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2018.
probi.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/