Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi: Positiva nyheter för kvinnor i klimakteriet. Lancet Rheumatology publicerar ny studie som visar på signifikant reducerad benskörhet genom intag av probiotika.

10:30 / 28 October 2019 Probi Press release

De unika rönen för en specifik kombination av probiotika kommer från Probi[®] - kända för sin vetenskapliga forskning och utveckling inom probiotika.

Osteoporos är ett stort hälsoproblem, framför allt för kvinnor, som medför ekonomiska påfrestningar inom vård och omsorg samt svårt lidande för de personer som drabbas av osteoporos-relaterade frakturer. Det ökande antalet frakturer, som hör ihop med en åldrande befolkning, betonar vikten av att utveckla förebyggande åtgärder. Benförlust med ökad risk för osteoporos startar redan i 30-40-årsåldern. För kvinnor ökar förlusten av benmassa som mest under de fem första åren av klimakteriet och fortsätter gradvis under perioden efter klimakteriet (sk postklimakteriet).

De nu publicerade resultaten från den randomiserade, dubbelblinda, placebo-kontrollerade studien[1)] inkluderade 249 kvinnor i postklimakteriet. Resultaten visar en tydlig reduktion av benförlust efter intag av Probi[®]s probiotika. Produkten som testades i studien innehåller en unik kombination av tre patenterade Probi[®-]stammar och intogs dagligen under ett år. Effekten uppmättes med densitometri, eller så kallad DXA-teknik (Dual-Energy X-Ray Absorptiometry) vilket mäter bentäthet. Patienterna i placebo-gruppen visade på betydligt mer benförlust under perioden för studien jämfört med de patienter som behandlades med de tre bakteriestammarna som därmed skyddades mot benförlust.

"Vi är väldigt glada över resultaten som visar på möjligheten att fördröja utveckling av benförlust genom att använda vår probiotika  i denna friska population, vilket potentiellt kan leda till reducerad risk för osteoporosis", säger Titti Niskanen, Director R&D & Clinical Operations, Probi[®].

"Vi är stolta att vara det första probiotikaföretaget att lansera ett probiotiskt koncept inom benhälsa", kommenterar Tom Rönnlund, CEO, Probi[® ]. Vi har mött stort intresse efter lanseringen av produkten till våra affärspartners, och på bara ett år har konceptet redan lanserats globalt, både I Europa, USA och Asien", fortsätter Tom Rönnlund.

 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Titti Niskanen, Director R&D & Clinical Operations, Probi, tel +46 46 286 89 68, e-mail: titti.niskanen@probi.com
Tom Rönnlund, CEO, Probi, tel +46 46 286 89 40, e-mail: trd@probi.com

 

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med verksamhet på över 40 marknader världen över och innehar över 400 patent över hela världen. Probi omsatte 604 MSEK under 2018. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi hade cirka 4 000 aktieägare den 31 december 2018. Läs mer på www.probi.com.

[1)] Jansson P-A, Curiac D, Lazou Ahrén I, Hansson F, Martinsson Niskanen T, Sjögren K, Ohlsson C. Probiotic treatment using a mix of three Lactobacillus strains for lumbar spine bone loss in postmenopausal women: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (https://www.thelancet.com/journals/lanrhe/article/PIIS2665-9913(19)30068-2/fulltext). Lancet Rheumatol 2019; 1: e154-62

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/