Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis CFO avgår

15:30 / 19 July 2018 Probi Press release

Probi AB (publ) ("Probi") meddelar att Jörn Andreas kommer att lämna sin tjänst som CFO, preliminärt den 31 december 2018, eller sådant tidigare eller senare datum då en ny CFO kan börja sin tjänst. Anledningen är personliga skäl.

"Jörn Andreas har varit en mycket uppskattad och värdefull medlem av ledningsgruppen och tidigare styrelseledamot i Probi. Vi beklagar att han valt att flytta tillbaka till Tyskland", säger styrelseordförande Jean-Yves Parisot.

Styrelsen har påbörjat rekryteringsprocessen av en ny CFO.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2018 kl. 15.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Jean-Yves Parisot, styrelseordförande, Probi, tel +33 670 48 0684, e-mail: ir@probi.com
Niklas Brandt, CIO & Investor Relations, Probi, tel +46 46 286 89 26, e-mail: niklas.brandt@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra enheter, med verksamhet på mer än 40 marknader världen över och innehar drygt 400 patent i hela världen. Probi omsatte 612 MSEK under 2017. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/