Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q1 2018: Utmanande inledning på 2018 och ökat kommersiellt fokus

08:00 / 2 May 2018 Probi Press release

Viktiga händelser under första kvartalet
  • Ole Søgaard Andersen utnämnd till tillförordnad VD
  • En av Probis större kunder i Nordamerika, som inledde en lagerminskning under andra halvåret 2017, har nu återigen börjat göra beställningar
  • Långsiktigt utvecklingsavtal gällande en probiotisk OTC-produkt tecknat med Cilag, som ingår i Johnson & Johnson Family of Companies
  • Framgångsrik klinisk studie gav positiva resultat för utveckling av ett nytt probiotikakoncept för förebyggande av benskörhet

Finansiell översikt

MSEK   Q1 201   Q1 2017   Helår 2017
8

Nettoomsättning 119.2 187.4 612.2
Nettoomsättningstillväxt, -33.7% 111.1% 38.2%
oförändrad valuta, %
Bruttomarginal % 42.0% 50.9% 45.4%
EBITDA 17.2 62.4 157.3
EBITDA-marginal, % 14.4% 33.3% 25.7%
Rörelseresultat (EBIT) 4.4 48.7 104.1
Periodens resultat 3.3 43.1 69.1
Resultat per aktie före 0.29 3.79 6.06
och efter utspädning, SEK
Aktiekurs per 438.40 419.00 340.00
balansdagen, SEK
Börsvärde per balansdagen 4,995.2 4,774.1 3,874.0
Se not 5 för nyckeltal
som inte är definierade
enligt IFRS och not 4 för
justeringar gjorda för Q1
2017.

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 2 maj 2018
Tid: 10:00
Telefon: 08-50 55 64 53
Deltagare från Probi: Jörn Andreas, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.com och www.financialhearings.com

Kontakt
Ole Søgaard Andersen, VD: Telefon: 046-286 89 40, E-post: ole.sogaard.andersen@probi.com
Jörn Andreas, CFO: Telefon: 046-286 89 41, E-post: jorn.andreas@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 08.00 CET.

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra enheter, med verksamhet på mer än 40 marknader världen över och innehar drygt 400 patent i hela världen. Probi omsatte 612 MSEK under 2017. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. probi.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/