Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis årsstämma 2018

17:20 / 2 May 2018 Probi Press release

På Probis årsstämma den 2 maj 2018 i Lund beslutades bland annat följande:
  •  Årsstämman fastställde årsredovisningen samt styrelsens förslag att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2017.

  •  Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

  •  Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde styrelseledamöterna Scott Bush, Charlotte Hansson, Anna Malm Bernsten, Jan Nilsson, Jonny Olsson och Jean-Yves Parisot samt nyvalde Irène Corthésy Malnoë. Till styrelseordförande omvaldes Jean-Yves Parisot.

  •  Styrelsearvodet fastställdes till totalt 1 600 000 kr, varav 400 000 kr till ordföranden och 200 00 kr till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver fastställdes arvode för utskottsarbete till 70 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 40 000 kronor till ledamot, samt 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till ledamot.

  •  Stämman nyvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB, som hade meddelat att Peter Gunnarsson skulle fungera som huvudansvarig revisor.

  •  Styrelsens förslag gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

  • Styrelsen bemyndigades, i enlighet med sitt förslag, att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av högst totalt 1 164 412 aktier.

  •  Till valberedning inför årsstämman 2019 utsåg stämman Heinz-Jürgen Bertram (Symrise), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Marianne Flink (Swedbank Robur Fonder) samt Bengt Jeppsson (professor på enheten för kirurgi vid Lunds universitet, representerande de mindre aktieägarna).

Verkställande direktörens presentation kommer att finnas tillgänglig på www.probi.com.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Ole Søgaard Andersen, tillförordnad VD, Probi, tel + 46 46 286 89 40, e-post: ole.sogaard.andersen@probi.com

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra enheter, med verksamhet på mer än 40 marknader världen över och innehar drygt 400 patent i hela världen. Probi omsatte 612 MSEK under 2017. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.com.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/