Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi offentliggör årsredovisningen för 2017

08:30 / 29 March 2018 Probi Press release

Probis årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.probi.com under Investor relations. Distribution av den tryckta årsredovisningen till de aktieägare som prenumererar på vår finansiella rapportering kommer påbörjas vecka 16.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 8.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Niklas Brandt, CIO & Investor relations, Probi, tel +46 46 286 89 26, e-mail: niklas.brandt@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt företag med fyra verksamhetscenter, distribution på över 40 marknader och med 400 patent världen över. Under 2017 omsatte Probi 612 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/