Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi tillsätter ny CFO

08:45 / 8 November 2018 Probi Press release

Probi har tillsatt Henrik Lundkvist som ny CFO. Han kommer att tillträda tjänsten senast den 7 januari 2019.

Henrik kommer närmast från GCE Group, ett globalt gasutrustningsföretag, där han varit CFO sedan 2015. Tidigare har han innehaft ledande ekonomibefattningar på E.ON Sverige AB samt varit revisor hos EY.

"Vi är mycket glada att få hälsa Henrik välkommen till Probi som CFO. Tillsammans med vår nya VD, Tom Rönnlund, och övriga i Probis ledning har Probi nu en bra position för nästa fas av tillväxt och innovation. Jag vill också tacka Jörn Andreas som har gjort ett utmärkt jobb under sin tid som CFO.", säger Jean-Yves Parisot, styrelsens ordförande.

"Probi är en ledande aktör på probiotikamarknaden. Bolaget har en innovativ produktportfölj och en stark finansiell ställning som gör att man kan konkurrera framgånsrikt på en växande global marknad. Jag ser mycket fram emot att börja på Probi och att kunna bidra till bolagets lönsamma tillväxt framöver." säger Henrik Lundkvist.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 08.45 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Jean-Yves Parisot, styrelseordförande, Probi, tel +33 670 48 0684, e-mail: ir@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra enheter, med verksamhet på mer än 40 marknader världen över och innehar drygt 400 patent i hela världen. Probi omsatte 612 MSEK under 2017. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/