Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probis finansiella kalender 2019 och nytt datum för Q3-rapporten 2018

08:45 / 5 October 2018 Probi Press release

Probis finansiella kalender för 2019 har publicerats på bolagets hemsida, www.probi.com, under Investor Relations.

Probi har också beslutat att tidigarelägga publiceringen av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 till torsdagen den 1 november kl. 08:00. Ändringen från det tidigare aviserade datumet, 6 november, görs av administrativa skäl.

Rapporteringsdatum för 2018/2019:

1 november 2018 - Delårsrapport kvartal 3, 2018

13 februari 2019 - Bokslutskommuniké 2018

29 april 2019 - Delårsrapport kvartal 1, 2019

7 maj 2019 - Årsstämma avseende 2018

25 juli 2019 - Delårsrapport kvartal 2, 2019

28 oktober 201 - Delårsrapport kvartal 3, 2019

11 februari 2020 - Bokslutskommuniké 2019

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Jörn Andreas, CFO, tel +46 46 286 89 41, e-mail: jorn.andreas@probi.com
Niklas Brandt, Investor Relations, tel +46 46 286 89 26, e-mail: niklas.brandt@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt bolag med fyra enheter, med verksamhet på mer än 40 marknader världen över och innehar drygt 400 patent i hela världen. Probi omsatte 612 MSEK under 2017. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.com. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/