Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi har informerats om fortsatt lagerminskning hos en av sina största kunder

08:30 / 2 September 2017 Probi Press release

Probi har informerats om att en av dess största kunder på den nordamerikanska marknaden fortsätter sin sedan tidigare introducerade lagerminskning beroende på för stora inköp och reducerade säkerhetslager.

Enligt information från kunden, förväntas lagerminskningen fortsätta under andra halvåret 2017 och första kvartalet 2018. Lagerminskningen förväntas medföra att Probis nettoförsäljning kommer att påverkas negativt med cirka MSEK 50 per kvartal under denna period jämfört med motsvarande perioder 2016 och 2017. Påverkan i fjärde kvartalet 2017 kommer att vara något större, då Probi i detta kvartal föregående år gjorde stora leveranser i samband med kampanjer till kunden.

Trots en bra start på året med fortsatt god tillväxt hos andra kunder och i den förvärvade amerikanska verksamheten, kan styrelsen idag, baserat på denna information konstatera att målet att växa organiskt fortare än världsmarknaden sannolikt inte kommer att infrias för verksamhetsåret 2017.  

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 september 2017 kl. 08.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23, e-post: peter.nahlstedt@probi.com
Jörn Andreas, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 41, e-post: jorn.andreas@probi.com
Niklas Brandt, CIO & Investor relations, Probi, tel +46 46 286 89 26, e-post: niklas.brandt@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt företag med fyra verksamhetscenter, distribution på över 40 marknader och med 400 patent världen över. Under 2016 omsatte Probi 444 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/