Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Flaggningsmeddelande i PROBI Aktiebolag

10:46 / 29 August 2017 Probi Press release

Flaggningsmeddelande i PROBI Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556417-7540 PROBI Aktiebolag
Instrument SE0001280355 Aktier
Innehavare Swedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 133 000
Antal rösträtter 1 133 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-08-28
Gränsvärde för antal aktier 10 %
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 183 061
 - direkt innehavda rösträtter 1 183 061
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 10,16 %
 - direkt innehavda rösträtter 10,16 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,16 % 1 183 061
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 10,16 % 1 183 061
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Mia Metso Ekberg
 - telefon 08-58597525
 - mejl mia.metso.ekberg@swedbankrobur.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/