Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Flaggningsmeddelande i PROBI Aktiebolag

13:13 / 21 August 2017 Probi Press release

Flaggningsmeddelande i PROBI Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556417-7540 PROBI Aktiebolag
Instrument SE0001280355 Aktie
Innehavare Handelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 581 500
Antal rösträtter 581 500
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-08-18
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 591 942
 - direkt innehavda rösträtter 591 942
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,08 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,08 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,08 % 591 942
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,08 % 591 942
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 591 942
 - andel av rösträtter 5,08 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Arian Kalantari
 - telefon 087011799
 - mejl arka06@handelsbanken.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/