Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q2 2017: Probi slutför integration och avslutar första halvåret 2017 med ökad omsättning och resultat

08:00 / 19 July 2017 Probi Press release

Höjdpunkter och viktiga händelser under andra kvartalet
  • Stabil tillväxt av omsättning och resultat trots lagerminskning hos en av de största kunderna
  • Ett framgångsrikt slutförande av integrationsprocessen, en förstärkning av marknadsförings- och säljorganisationen samt ett färdigställande av förvärvsanalysen för Probi USA
  • Flera nya distributionsavtal i EMEA
  • Lansering av forskningsprogram med inriktning på nästa generations probiotika och prebiotika

Finansiell översikt

MSEK Q1-Q2 Q1-Q2 Helår 2016
2017 2016
Nettoomsättning 359.4 160.3 443.5
Nettoomsättningstillväxt, 118.3% 25.3% 103.2%
lokal valuta, %
Bruttomarginal, % 48.0% 68.8% 60.0%
EBITDA 107.1 59.3 152.6
EBITDA-marginal, % 29.8% 37.0% 34.4%
Rörelseresultat (EBIT) 79.8 56.0 120.0
Periodens resultat 59.3 44.0 101.8
Resultat per aktie före 5.21 4.83 10.73
och efter utspädning, SEK
Aktiekurs per 580.00 233.98 475.50
balansdagen, SEK
Börsvärde per balansdagen 6,608.6 2,132.8 5,417.9
Se not 5 för nyckeltal
som inte är definierade
enligt IFRS och not 4 för
justeringar gjorda för
helår 2016

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 19 juli 2017
Tid: 10:00
Telefon: 08-56 64 26 91
Deltagare från Probi:
Peter Nählstedt, VD och Dr. Jörn Andreas, CFO
Presentationen finns tillgänglig på www.probi.se och www.financialhearings.com

Kontakt
Peter Nählstedt, VD:
Telefon: 046-286 89 23, E-post: peter.nahlstedt@probi.com
Dr. Jörn Andreas, CFO:
Telefon: 046-46 286 89 41, E-post: jorn.andreas@probi.com

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt företag med fyra verksamhetscenter, distribution på över 40 marknader och med 400 patent världen över. Under 2016 omsatte Probi 444 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare.
probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 08.00 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/