Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q1 2017: Fortsatt framgångsrik tillväxt för Probi

08:00 / 4 May 2017 Probi Press release

Höjdpunkter och viktiga händelser under första kvartalet
  • En betydande ökning av nettoomsättning och resultat genom förvärvet av Nutraceutix samt organisk tillväxt
  • Lansering av det patentskyddade och kliniskt dokumenterade produktsortimentet Probi SelectTM i Nordamerika
  • Strategiska initiativ för att öka produktionskapaciteten och utforma ett nytt koncernövergripande affärssystem (ERP) har startats

Finansiell översikt

MSEK Q1 Q1 Helår
2017 2016 2016
Nettoomsättning 187,4 87,0 443,5
Nettoomsättningstillväxt, 111,1% 26,2% 103,2%
lokal valuta, %
Bruttomarginal, % 51,7% 68,3% 62,8%
EBITDA 62,4 36,9 152,6
EBITDA-marginal, % 33,3% 42,5% 34,4%
Rörelseresultat (EBIT) 56,0 35,3 130,3
Periodens resultat 47,8 26,9 108,6
Resultat per aktie före och 4,20 2,95 11,43
efter utspädning, SEK
Aktiekurs per balansdagen, SEK 419,00 114,16 475,50
Börsvärde per balansdagen 4 774,1 1 040,6 5 417,9
Se not 5 för nyckeltal som      
inte är definierade enligt
IFRS. 

Inbjudan till telefonkonferens
Datum: 4 maj 2017
Tid: 10:00
Telefon: +46 85 664 26 92
Deltagare från Probi: 
Peter Nählstedt, VD 
Dr. Jörn Andreas, CFO

Presentationen finns tillgänglig på www.probi.se och www.financialhearings.com

Kontakt
Peter Nählstedt, VD: 
Telefon: 046-286 89 23, E-post: peter.nahlstedt@probi.com
Dr. Jörn Andreas, CFO: 
Telefon: 046 -286 89 41, E-post: jorn.andreas@probi.com

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2017 kl. 08.00 CET.

Om Probi
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt företag med fyra verksamhetscenter, distribution på över 40 marknader och med 400 patent världen över. Under 2016 omsatte Probi 444 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare.
probi.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/