Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi offentliggör årsredovisningen för 2016

08:30 / 31 March 2017 Probi Press release

Informationen lämnades för offentliggörande 2017-03-31 kl 08.30.

Probis årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.probi.se under Investerare/Finansiella rapporter/Årsredovisningar. Distribution av den tryckta årsredovisningen till de aktieägare som prenumererar på vår finansiella rapportering kommer påbörjas vecka 15.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 8.30 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CIO, Probi, tel +46 46 286 89 26, e-post: niklas.brandt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 444 MSEK under 2016. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 4 700 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/