Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Valberedningen i Probi föreslår nya styrelseledamöter

08:15 / 14 February 2017 Probi Press release

Informationen lämnades för offentliggörande 2017-02-14 kl 08.15.

Valberedningen i Probi AB föreslår årsstämman 2017 att välja Anna Malm Bernsten, Charlotte Hansson och Scott Bush till nya ledamöter i styrelsen.

Vidare föreslår valberedningen omval av styrelsens ordförande Jean-Yves Parisot samt ledamöterna Jan Nilsson och Jonny Olsson.

Eva Redhe och Benedicte Fossum avböjer omval. Jörn Andreas avgår med omedelbar verkan från styrelsen eftersom han kommer tillträda posten som CFO i Probi den 1 mars 2017, vilket tidigare kommunicerats av bolaget.

"Jag vill passa på att framföra vårt tack till Eva Redhe och Benedicte Fosssum för deras insatser och bidrag till den fanstastiska tillväxt och utveckling Probi haft under de många år de varit styrelseledamöter." säger Jean-Yves Parisot, styrelsens ordförande.

Anna Malm Bernsten bedriver konsultverksamhet inom internationell affärsutveckling, strategi, management och varumärkesfrågor. Anna har lång och bred erfarenhet inom Life Science bland annat som koncernchef och CEO för Carmeda AB samt ledande befattningar på Pharmacia, ASSA ABLOY AB och GE Healthcare. Anna har gedigen styrelseerfarenhet, bland annat som styrelseordförande i Medivir och ledamot i Cellavision AB, Arcam AB och Neurovive AB. Fram till slutet av 2016 var Anna ordförande i Oatly AB. Anna är civilingenjör i kemi från KTH.

Charlotte Hansson är VD för MTD; Morgontidig Distribution KB. Charlotte har gedigen erfarenhet från styrelsearbete i såväl noterade som statligt ägda bolag, bland annat B&B Tools AB, BE Group AB och Orio AB. Charlotte har mer än 20 års kommersiell erfarenhet från Transport/Logistik samt Life Science branscherna genom ett antal ledande befattningar som bland annat VD för Jetpak Sverige. Charlotte har en Candidate of Sciences i Biokemi från Köpenhamns Universitet och är diplomerad marknadsekonom från IHM. 

Scott Bush har mer än 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom probiotikaindustrin, senast som global chef inom segmentet probiotika för DuPont. Scott har även haft ledande globala roller för Danisco och Rhodia. Scott, som är amerikan och bosatt i USA, är styrelseledamot i International Probiotics Association och bedriver egen konsultverksamhet genom bolaget Probiotic Consulting LLC.  Scott har en Bachelor of Science Degree inom Food Science, och en MBA, Finance från University of Wisconsin.

Valberedningen har gjort en bedömning av om den föreslagna styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets nuvarande och framtida situation.  Valberedningen anser att ledamöterna, baserat på deras erfarenheter och personliga egenskaper, besitter kompetens och kunskap för att bidra till fortsatt lönsam tillväxt och värdeutveckling för Probi.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman, som hålls i Lund torsdagen den 4 maj 2017 kl. 15.00 på Elite Hotel, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Jannis Kitsakis, 4e AP-fonden, ledamot valberedningen, jannis.kitsakis@ap4.se,tel: +46 706 03 80 23

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 444 MSEK under 2016. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 4 700 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/