Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi har tecknat betydande avtal för lansering av Functional Food-produkt i Nordamerika

08:00 / 12 December 2017 Probi Press release

Probi har tecknat ett betydande avtal med ett globalt FMCG-företag (fast-moving consumer goods) gällande lansering av en Functional Food-produkt innehållande Probis bakterie för maghälsa i Nordamerika och potentiellt ytterligare marknader.

Lanseringen ska göras under ett ledande kategorivarumärke och planeras till det andra halvåret 2019 på den nordamerikanska marknaden. Avtalet förväntas ha betydande påverkan på framtida intäkter och resultat i Probis affärsområde Functional Food. 2016 uppgick Probis nettoomsättning inom Functional Food till 35 MSEK, vilket motsvarade 8% av den totala nettoomsättningen.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2017 kl. 08.00 CET.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23, e-post: peter.nahlstedt@probi.com
Jörn Andreas, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 41, e-post: jorn.andreas@probi.com
Niklas Brandt, CIO & Investor relations, Probi, tel +46 46 286 89 26, e-post: niklas.brandt@probi.com

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag. Probis vision är att bidra till ett hälsosammare liv genom att erbjuda effektiv och väldokumenterad probiotika med bevisade hälsofördelar baserat på vetenskaplig forskning. Probi, som grundades av forskare i Sverige 1991, är ett multinationellt företag med fyra verksamhetscenter, distribution på över 40 marknader och med 400 patent världen över. Under 2016 omsatte Probi 444 MSEK. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid-cap. Probi har cirka 5 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/