Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Kraftig ökning av omsättning och rörelseresultat i fjärde kvartalet

08:00 / 10 January 2017 Probi Press release

Bokslutskommuniké för Probi AB presenteras den 24 januari 2017. På grund av mycket stark organisk tillväxt i Probi AB och att det nyligen förvärvade dotterbolaget Probi USA Inc. (Nutraceutix) inkluderas för första gången, publiceras preliminär finansiell information för kvartalet och helåret 2016 före rapporten.

Nettoomsättningen ökade med 158 MSEK och uppgick till 194 MSEK (36) i det fjärde kvartalet. 82 MSEK av ökningen utgör organisk tillväxt jämfört med motsvarande period 2015. Till viss del drivs den organiska tillväxten av lageruppbyggnad hos en kund i USA. 76 MSEK utgör nettoomsättning i Probi USA Inc, som inkluderats för perioden oktober-december. Rörelseresultatet ökade med 40 MSEK och uppgick till 44 MSEK (4).

För helåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 443 MSEK (216), en ökning med 227 MSEK eller 105 %. 151 MSEK av denna ökning är organisk tillväxt medan 76 MSEK utgör nettoomsättning i Probi USA Inc. Rörelseresultatet för helåret uppgick till 130 MSEK (63).

Denna finansiella information är preliminär. Bokslutskommuniké för 2016 publiceras den 24 januari 2017 kl 08.00 CET.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2017 kl. 08.00 CET. 

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 26, e-post: niklas.brandt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Probi har cirka 4 400 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/