Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q2 2016: Fortsatt god tillväxt och transformerande förvärv

08:45 / 15 July 2016 Probi Press release

ANDRA KVARTALET 2016
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 73,3 MSEK (59,0).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 20,7 MSEK (15,7). Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader på 7,5 MSEK.
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 17,1 MSEK (10,8).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 1,87 SEK (1,19).
 • FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL uppgick till 16,4 MSEK (-5,1). Probi har lämnat utdelning på 9,1 MSEK (7,7).
ACKUMULERAT 2016
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 160,3 MSEK (127,9).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 56,0 MSEK (43,0). Rörelseresultatet har belastats med förvärvskostnader på 7,5 MSEK.
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 44,0 MSEK (33,2).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 4,83 SEK (3,64).
 • FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL uppgick till 26,4 MSEK (13,4). Probi har lämnat utdelning på 9,1 MSEK (7,7).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET:
 • Probi tecknar avtal om att förvärva Nutraceutix och ökar kraftigt sin närvaro i Nordamerika
 • Beslut om nyemission om cirka 600 MSEK på extra bolagsstämma
 • Nytt avtal med Ipsen Pharma för lansering av Probis magkapsel på 18 marknader
 • Avtal om lansering av Probi FerroSorb® på första marknaden utanför Skandinavien

VD KOMMENTERAR VERKSAMHETEN:
"Jag är väldigt nöjd med att vi har lyckats teckna avtal om det stora och transformerande förvärvet av Nutraceutix. Verksamheterna har starkt kompletterande affärsmodeller och kunder samt starka entreprenörsvärden. Genom att i framtiden arbeta med att sammanföra Probis starka kompetenser inom FoU med Nutraceutix kunnande inom teknologier och tillverkning ser jag en mycket god kombination för att fortsätta Probis utveckling. Förvärvet skapar också en stark plattform för en fortsatt tillväxt i USA och på den globala marknaden. Den nu beslutade nyemissionen säkerställer finansiering av förvärvet på finansiellt mycket sunda nivåer.

Samtidigt som stor kraft har lagts på arbetet med förvärvet är det förstås mycket tillfredsställande att vi under kvartalet har lyckats bibehålla den goda organiska försäljningstillväxten i Probi samtidigt som vi expanderat vår rörelsemarginal. Första halvårets nettoomsättning var 160,3 MSEK och motsvarar en ökning på 25 % jämfört med samma period föregående år. Rörelsemarginalen för första halvåret ökade jämfört med samma period föregående år och var 34,9 % (33,6 %) för. Exklusive förvärvskostnader på 7,5 MSEK var rörelsemarginalen 39,6 %.

Med ett antal nya avtal och produktutvecklingsprojekt under perioden har vi lagt grunden till en stabil framtida utveckling på nya marknader och nya applikationsområden.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0723-86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-07-15 kl. 08.45.

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/