Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Penser Access: Probi - Fortsatt stark tillväxttrend

13:38 / 25 July 2016 Probi Press release

Nettoomsättningen steg till SEKm 73,3 (59) under kvartalet, vilket motsvarade en ökning om 24% (28% valutarenset) och var i linje med vår förväntan om SEKm 73. Tillväxten dominerades från Consumer Healthcare (CHC) som under perioden växte med 30% drivet av ökad efterfråga i Nordamerika. Sämre gick det för affärsområdet Functional Food (FF) som uppvisade ett försäljningstapp om 6,6%. Efter rapporten höjer vi vår EBIT-prognos för 2016E med 5,6% samt 2017E med 12,3% med anledning av högre marginaler inom CHC än vad vi tidigare räknat med. Även fast vi inte vet hur nyemissionsstrukturen ser ut adderar vi ca 2,5 miljoner nya aktier under hösten vilket leder till att vår EPS prognos faller med 15,8% samt 10,4% för 16E respektive 17E.

Läs den fullständiga analysen: http://epaccess.penser.se/analys/fortsatt-starkt-tillvaxttrend/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/