Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Telefonkonferens gällande Probis förvärv av Nutraceutix

07:30 / 7 June 2016 Probi Press release

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i Australien, Japan, Kanada, USA eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Probi AB (publ) ("Probi") offentliggjorde igår att det amerikanska dotterbolaget Probi USA, Inc. har tecknat ett avtal om inkråmsförvärv varigenom Probi kommer förvärva verksamheten från det amerikanska probiotikabolaget TNTGamble, Inc., som bedriver verksamhet under namnet Nutraceutix ("Nutraceutix").

Telefonkonferens och Q&A kommer att hållas idag, 7 juni, 2016, klockan 10:00. Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Niklas Brandt, CFO.

För att delta på telefonkonferensen använd nedanstående länk och telefonnummer:

http://cloud.magneetto.com/wonderland/2016_0607_Financial_Hearing_Probi/view

Från Sverige: +46 8 566 426 90
Från UK: +44 203 008 98 04
Från USA: +1 855 753 22 35

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se 
Niklas Brandt, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 26 eller mobil +46 706 62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se 

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 4000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/