Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Beslut vid Probis extra bolagsstämma

11:30 / 29 June 2016 Probi Press release

På Probi AB:s (publ) extra bolagsstämma idag den 29 juni 2016 beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till bolagets årsstämma 2017 fatta beslut om nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska uppgå till det antal aktier som motsvarar en emissionslikvid om cirka 600 000 000 kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra finansiering av bolagets förvärv av det amerikanska probiotikabolaget Nutraceutixs verksamhet. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Probi har cirka 4 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/