Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q1 2016: Högsta nettoomsättningen hittills i ett enskilt kvartal: 87,0 MSEK (68,9)

08:45 / 27 April 2016 Probi Press release

Första kvartalet 2016:
  • Nettoomsättningen uppgick till 87,0 MSEK (68,9).
  • Rörelseresultatet uppgick till 35,3 MSEK (27,3).
  • Resultat efter skatt uppgick till 26,9 MSEK (22,4).
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,95 SEK (2,45).
  • Kassaflödet uppgick till 10,0 MSEK (18,5). 

 

Viktiga händelser under första kvartalet:
  • Probi Järn®, Probis produkt för bättre järnabsorption, lanserades i Sverige.
  • Lansering av Probis produkter i Singapore.
  • Probi förvärvade licens för nya probiotiska stammar för livsmedelsapplikationer från svenska Probac.

 

Viktiga händelser efter rapportperioden:
  • Nytt avtal med Ipsen Pharma för lansering av Probis magkapsel på 18 marknader.

 

VD kommenterar verksamheten och framtida utveckling:
"Första kvartalet 2016 blev ett nytt rekordkvartal för Probi med en nettoomsättning på 87,0 MSEK. Det är en tillväxt på 26 % jämfört med det mycket starka första kvartalet förra året. Rensat för valutaeffekter, som inte varit så stora, uppgick nettoomsättningen till 85,2 MSEK, motsvarande en tillväxt på 24 %. Rörelsemarginalen ligger strax över motsvarande kvartal 2015 trots att vi gjort en kraftig förstärkning av organisationen med ett tiotal nyanställningar under 2015. Probi har haft en fortsatt tillväxt i USA, men också andra marknader såsom Sverige och Sydkorea har bidragit till ökningen i första kvartalet. Vi har höga förväntningar på vårt nya avtal med Ipsen Pharma, och räknar med att det samarbetet på några års sikt ska generera betydande volymer, då det omfattar ett antal för oss nya marknader med stor potential. Avtalet är av stor strategisk betydelse för Probi och vi bedömer att det kan vara det mest omfattande distributionsavtalet hittills för Probi.  För helåret 2016 förväntar vi oss en tillväxt som överträffar totalmarknaden även om vi inte räknar med att nå upp till samma procentuella tillväxttal som under 2015.", säger Peter Nählstedt, VD för Probi.
 

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS:
Tid: Onsdag 27 april 2016 kl. 10.00. Telefonnummer: +46 8 566 42 665. Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Niklas Brandt, CFO. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.se och www.financialhearings.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0723-86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0706-62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se
 

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2016-04-27 kl. 08.45.
 

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/