Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi offentliggör förändrad utdelningspolicy från och med verksamhetsåret 2016

08:45 / 4 April 2016 Probi Press release

I samband med att Probi idag publicerar sin årsredovisning för 2015 presenteras förändrad utdelningspolicy, som beslutats av företagets styrelse.

Styrelsen för Probi AB (publ) har sett över och förändrat bolagets utdelningspolicy från och med verksamhetsåret 2016.

Föregående utdelningspolicy:
Förutsatt att Probi framöver kan behålla en lämplig kapitalstruktur och att bolagets finansiella mål bedöms kunna upprätthållas, är Probis mål att kunna lämna utdelning om 30-50 procent av resultatet efter skatt.

Ny utdelningspolicy:
Framtida aktieutdelning kommer att baseras på Probis resultatnivå och finansiella ställning samt finansieringsbehov för tillgängliga investeringsmöjligheter. Styrelsen kommer årligen att utvärdera möjligheterna till aktieutdelning och då göra en avvägning mellan aktieägarnas förväntan om en rimlig direktavkastning och bolagets behov av självfinansiering för fortsatt tillväxt och expansion.

Probis årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.probi.se under Investor relations/Finansiella rapporter/Årsredovisningar (http://probi.se/sv/arsredovisningar). Den tryckta versionen beräknas kunna distribueras under vecka 15 till de aktieägare som prenumererar på vår finansiella rapportering.

Denna information omfattas av bestämmelser om obligatoriskt offentliggörande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 26 eller mobil +46 706 62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett börsnoterat svenskt bioteknikföretag som utvecklar effektiva och väldokumenterade probiotiska medel. Genom sin världsledande forskning har Probi tagit fram en stark produktportfölj inom nischerna för maghälsa och immunförsvar. Probis produkter finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder över hela världen. Probis kunder utgörs av ledande livsmedels-, hälsovårds- och läkemedelsföretag inom segmenten för Functional Food och Consumer Healthcare. Under 2015 uppgick Probis försäljning till 216 MSEK. Probis aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Probi har omkring 3 500 aktieägare. För mer information, vänligen besök www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/