Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi förvärvar licens för nya probiotiska stammar - stärker sitt erbjudande inom functional food

08:45 / 11 March 2016 Probi Press release

Probi har undertecknat ett avtal med svenska bioteknikföretaget Probac om att förvärva en licens för två probiotiska bakteriestammar för användning inom livsmedelsapplikationer, i första hand mejeriprodukter. Licensen omfattar den globala marknaden, undantaget de nordiska länderna. De immateriella rättigheterna (IP) för ytterligare två patenterade stammar ingår i överenskommelsen, och dessa ska användas för framtida produktutveckling.

Genom överenskommelsen stärker Probi sitt erbjudande inom affärsområdet Functional Food med specifika bakteriestammar för mejeriprodukter. De stammar som licensieras från Probac baseras på probiotisk forskning som visar positiva effekter på mag-tarmkanalen och immunförsvaret. Stammarna används för närvarande i Verum™ produktsortiment som innefattar yoghurt och filmjölk. De produceras av Norrmejerier, som innehar rättigheterna för den nordiska marknaden.

"Vi ser förvärvet av nya probiotiska stammar som en stor möjlighet att växa inom vårt affärsområde Functional Food, genom att lägga mejeriprodukter till vårt erbjudande", säger Peter Nählstedt, vd för Probi.

De nya stammarna kommer att komplettera Probis befintliga erbjudande av kliniskt dokumenterad probiotika inom områdena för maghälsa, immunförsvar och järnupptag. Probis befintliga stammar används i produkter inom de båda affärsområdena Consumer Healthcare och Functional Food, däribland i kylda drycker som t.ex. ProViva och GoodBelly.

"Det finns en stor global marknadspotential för functional food med probiotika. Stammarna har använts framgångsrikt i Verum mejeriprodukter under många år och de ger oss möjlighet att utveckla nya produktapplikationer", sammanfattar Peter Nählstedt.

Avtalet inkluderar även de immateriella rättigheterna (IP) för två termostabila bakteriestammar, vilka gör det möjligt för Probi att bredda sitt erbjudande till nya applikationer inom nya och växande marknadssegment för probiotika.

Denna information omfattas av bestämmelser om obligatoriskt offentliggörande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel 046-286 89 23 eller mobil 0723 86 99 83, e-mail: peter.nahlstedt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett börsnoterat svenskt bioteknikföretag som utvecklar effektiva och väldokumenterade probiotiska medel. Genom sin världsledande forskning har Probi tagit fram en stark produktportfölj inom nischerna för maghälsa och immunförsvar. Probis produkter finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder över hela världen. Probis kunder utgörs av ledande livsmedels-, hälsovårds- och läkemedelsföretag inom segmenten för Functional Food och Consumer Healthcare. Under 2015 uppgick Probis försäljning till 216 MSEK. Probis aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Probi har omkring 3 500 aktieägare. För mer information, vänligen besök www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/