Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Ökat antal aktier och röster i Probi AB

08:00 / 31 October 2016 Probi Press release

Som tidigare har offentliggjorts har Probi AB (publ) ("Probi") genomfört en företrädesemission om högst 2 278 825 aktier. De 2 244 990 aktier som har tecknats med stöd av teckningsrätter har nu registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i bolaget har därmed ökat under oktober 2016.

Per den 31 oktober 2016 uppgår det totala antalet aktier i Probi till 11 610 290, vilket motsvarar 11 610 290 röster.

Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.

  

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 26, e-post: niklas.brandt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 216 MSEK under 2015. Probis aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 4 400 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/