Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Ökat antal aktier och röster i Probi AB

Som tidigare har offentliggjorts har Probi AB (publ) ("Probi") genomfört en företrädesemission om högst 2 278 825 aktier. De 33 835 aktier som tec...

08:00 / 30 Nov Probi Press release

Ökat antal aktier och röster i Probi AB

Som tidigare har offentliggjorts har Probi AB (publ) ("Probi") genomfört en företrädesemission om högst 2 278 825 aktier. De 2 244 990 aktier som ...

08:00 / 31 Oct Probi Press release

Presentation av Probis Q3-rapport 2016

Probis rapport för det tredje kvartalet 2016 publiceras tisdagen den 18 oktober klockan 08:45.
I samband med detta inbjuds analytiker, invester...

13:15 / 14 Oct Probi Press release

Probi slutför förvärvet av Nutraceutix

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 oktober 2016 kl. 20.00 (CET).
Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, pu...

20:00 / 3 Oct Probi Press release

Beslut vid Probis extra bolagsstämma

På Probi AB:s (publ) extra bolagsstämma idag den 29 juni 2016 beslutades att bemyndiga styrelsen att för tiden fram till bolagets årsstämma 2017 f...

11:30 / 29 Jun Probi Press release

Probis årsstämma 2016

På Probis årsstämma den 27 april 2016 i Lund beslutades bland annat följande:
Årsstämman fastställde årsredovisning samt styrelse...

17:00 / 27 Apr Probi Press release

Presentation av Probis Q1-rapport 2016

Probis rapport för det första kvartalet 2016 publiceras onsdagen den 27 april klockan 08:45.
I samband med detta inbjuds analytiker, investerar...

09:00 / 21 Apr Probi Press release

Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ)

Aktieägarna i Probi AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 kl 15.00 på Elite Hotel, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lun...

11:40 / 30 Mar Probi Press release

Presentation av Probis Q4-rapport 2015

Probis rapport för det fjärde kvartalet 2015 publiceras tisdagen den 26 januari klockan 08:45.
I samband med detta inbjuds analytiker, invester...

13:00 / 21 Jan Probi Press release