Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q2 2015 - NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 85 % TILL 59,0 MSEK JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2014

08:45 / 16 July 2015 Probi Press release

ANDRA KVARTALET 2015
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 59,0 MSEK (31,9).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 15,7 MSEK (5,3).
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 10,8 MSEK (4,3).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 1,19 SEK (0,47).
 • KASSAFLÖDET uppgick till -5,1 MSEK (-0,6). Probi har lämnat utdelning på 7,7 MSEK (6,8).
ACKUMULERAT 2015
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 127,9 MSEK (58,3).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 43,0 MSEK (11,5).
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 33,2 MSEK (9,3).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 3,64 SEK (1,03).
 • KASSAFLÖDET uppgick till 13,4 MSEK (3,0). Probi har lämnat utdelning på 7,7 MSEK (6,8).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET:
 • Probi har utökat organisationen med sex nya medarbetare, flertalet inom marknad och försäljning.
 • Probis avtal med Sanofi och Dongkook, Sydkorea, utvidgas gällande lansering av nya produktvarianter för maghälsa.
 • Pharmavite, USA, inledde omfattande marknadsföringskampanj för produkter med Probis probiotika.

VD-KOMMENTAR:
"Första halvåret 2015 blev mycket bra för Probi. Nettoomsättningen har mer än fördubblats och uppgick till 127,9 MSEK (58,3). Rensat för valutaeffekter var nettoomsättningen 109,9 MSEK, vilket är en ökning med 89 %. Som ett resultat av den kraftiga tillväxten har rörelsemarginalen ökat från 20 till 34 % (27 % rensat för valutaeffekter) jämfört med första halvåret 2014. Tillväxten är huvudsakligen driven av de lanseringar som amerikanska Pharmavite och NBTY genomför under året. I första halvårets leveranser har ingått lageruppbyggnad för att säkerställa leveranskapacitet i samband med dessa lanseringar. Vi räknar därmed inte med lika hög tillväxt under andra halvåret 2015. Vår tidigare bedömning att det finns bra förutsättningar för god tillväxt för helåret 2015 jämfört med 2014 kvarstår. Vi har under andra kvartalet förstärkt organisationen med nya medarbetare inom såväl marknad och försäljning som forskning och utveckling. Vi står därmed ännu bättre rustade för att tillvarata den starka efterfrågan på våra produkter.", säger Peter Nählstedt, VD för Probi.

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS:
Tid: Torsdag 16 juli 2015 kl. 10.00. Telefonnummer: +46 8 566 426 61 Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Niklas Brandt, CFO. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.seoch www.financialhearings.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0723-86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0706-62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-07-16 kl. 08.45.

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 135 MSEK under 2014. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/