Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Nettoomsättningen ökade med 42,5 MSEK jämfört med första kvartalet 2014

08:45 / 23 April 2015 Probi Press release

FÖRSTA KVARTALET 2015
  •     NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 68,9 MSEK (26,4).
  •     RÖRELSERESULTATET uppgick till 27,3 MSEK (6,1).
  •     RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 22,4 MSEK (5,0).
  •     RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 2,45 SEK (0,55).
  •     TOTALT KASSAFLÖDE uppgick till 18,5 MSEK (3,6).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET:
  •     Probi fick rekordstor order på 17 MSEK från amerikanska NBTY som levererats under första kvartalet.
  •     Probi inledde ett långsiktigt forskningssamarbete med Wageningen University, Nederländerna.
  •     Samarbetsavtalet med DKSH utökades till att omfatta lansering av Probi Digestis® i Hongkong och Macau.
  •     Probi tecknade distributionsavtal med Jamieson för lansering av Probi Digestis i Kanada.

VD-KOMMENTAR:
"2015 har börjat fantastiskt bra för Probi. Vår nettoomsättning på 68,9 (26,4) är mer än en fördubbling jämfört med första kvartalet 2014. Den kraftiga tillväxten är i mycket hög grad ett resultat av lageruppbyggnad hos våra amerikanska partners Pharmavite och NBTY inför kommande lanseringar senare i år. Vi räknar i dagsläget inte med att nettoomsättningen under de närmast kommande kvartalen kommer att nå upp till samma nivå som i första kvartalet. Vår bedömning att det finns bra förutsättningar för god tillväxt för helåret 2015 jämfört med 2014 kvarstår. Under andra kvartalet förstärker vi organisationen med sju nya medarbetare för att skapa möjligheter att tillvarata den kraftigt ökade efterfrågan på våra produkter. Vi är vidare mycket glada över att ha inlett ett långsiktigt forskningssamarbete med professor Michiel Kleerebezem, Wageningen University, Nederländerna, som är ledande inom forskning om probiotiska bakteriers verkningsmekanismer. Vår förhoppning är att detta samarbete på sikt ska kunna resultera i nya effektiva probiotiska produkter.", säger Peter Nählstedt, VD för Probi.

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS:
Tid: Torsdag 23 april 2015 kl. 10.00. Telefonnummer: +46 8 566 426 61 Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Niklas Brandt, CFO. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.seoch www.financialhearings.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0723-86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0706-62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-04-23 kl. 08.45.

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 135 MSEK under 2014. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/