Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi offentliggör nya finansiella mål i årsredovisningen för 2014

08:45 / 30 March 2015 Probi Press release

I samband med att Probi idag publicerar sin årsredovisning för 2014 presenteras nya finansiella mål, som beslutats av företagets styrelse. Följande mål gäller från och med 2015:

Probis finansiella målsättning är att gene­rera tillväxt som överträffar marknadens, kombinerat med en vinstmarginal (EBITDA) överstigande 20 procent.

De finansiella målen till och med verksamhetsåret 2014 har varit:

- 10 procents genomsnittlig organisk tillväxt.

- Nettomarginal överstigande 20 procent.

Probis årsredovisning för 2014 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.probi.seunder Investerare/Finansiella rapporter/Årsredovisningar. Den tryckta versionen beräknas kunna distribueras under vecka 15 till de aktieägare som prenumererar på vår finansiella rapportering.

1) EBITDA = rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar.

2) Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Denna information är sådan som Probi AB bör offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

Niklas Brandt, CFO, Probi, tel +46 46 286 89 26 eller mobil +46 706 62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 135 MSEK under 2014. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/