Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi Digestis® lanseras på nya asiatiska marknader

08:45 / 3 March 2015 Probi Press release

Probi AB, ledande inom probiotisk forskning och utveckling i Sverige, och DKSH, ett ledande företag inom marknadsexpansion i Asien, undertecknar ett sam-arbetsavtal för lanseringen av Probi Digestis® i Hongkong och Macau.

Probi och DKSH har ingått ett flerårigt avtal för lansering och marknadsföring av Probis kliniskt dokumenterade probiotiska produkt inom området mag-/tarmhälsa, Probi Digestis®, som baseras på Lactobacillus plantarum 299v. Det nya avtalet är en utökning av avtalet från 2013 mellan Probi och BiO-LiFE, ett malaysiskt dotterbolag till DKSH.

Produkten kommer att marknadsföras under varumärkena BiO-LiFE och Probi Digestis® och kommer att positioneras mot symptom relaterade till IBS (Irritable Bowel Syndrom), såsom magsmärtor, uppblåst mage, förstoppning och gasbildning. DKSH kommer att marknadsföra, sälja och distribuera produkten på sjukhus, kliniker samt apotek i Hongkong och Macau.

- DKSH är en utmärkt partner på den växande asiatiska marknaden och vi är glada över att steg för steg utöka samarbetet, som initierades 2013, kring Probis kliniskt dokumenterade probiotikaprodukter, säger Peter Nählstedt, VD för Probi.

- Efter lanseringen av Probi Digestis® i Malaysia 2013 har vi haft ett mycket starkt samarbete med Probi AB. Det finns tillväxtpotential inom försäljningen av kosttillskott i både Hongkong och Macau och vi är övertygade om att lanseringen av Probi Digestis® blir framgångsrik på dessa två marknader, säger Richard Holloway, VP för DKSH Healthcare, Hongkong.

För att ytterligare stärka närvaron i Asien och Stillahavsområdet har Probi utökat sin sälj- och marknadsföringsorganisation med en medarbetare som har sin bas i Singapore.

- Vi kommer att kunna ge våra samarbetspartner ett starkt stöd och fördjupa våra affärs-utvecklingsaktiviteter genom att ha en Probi-medarbetare på plats i Asien. Detta är det första steget i vår utvidgning och globalisering av Probis marknadsförings- och försäljningsteam, säger Peter Nählstedt, VD för Probi.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83 e-post: peter.nahlstedt@probi.se

Niklas Bjärum, Marknads- och försäljningsdirektör, Probi, tel +46 46 286 89 67 eller mobil +46 705 38 88 64, e-post: niklas.bjarum@probi.se

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 135 MSEK under 2014. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Om DKSH

DKSH är en ledande leverantör av marknadsexpansionstjänster, med fokus på Asien. Som termen marknadsexpansionstjänster antyder hjälper DKSH andra bolag och varumärken att utöka verksamheten på nya eller befintliga marknader. DKSH är noterat på SIX, den schweiziska börsen, sedan mars 2012. Det globala huvudkontoret ligger i Zürich i Schweiz. Under 2013 genererade DKSH en nettoomsättning på 9,6 miljarder schweizerfranc. DKSH har 735 kontor, varav 710 i Asien, och återfinns i 35 länder. Antalet medarbetare är 27 200.

Affärsenheten som inriktar sig på hälsovårdssektorn, DKSH Healthcare, är den ledande leverantören av marknadsexpansionstjänster för hälsovårdsbolag som vill utöka verksamheten i Asien. Bland de skräddarsydda erbjudandena återfinns registrering och marknadsinträde, import- och tulldeklarationer, marknadsföring och försäljning, samt den rent fysiska distributionen, fakturering samt indrivning. Bland de produkter som erbjuds via DKSH Healthcare ingår läkemedel inklusive receptbelagda läkemedel, hälsoprodukter samt medicinsk utrustning. Under 2013 genererade DKSH Healthcare en nettoomsättning på 4,3 miljarder schweizerfranc och hade över 160 000 kunder. DKSH Healthcare har 150 kontor och återfinns i 14 länder. Antalet medarbetare är 9 050.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/