Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Probi AB och Wageningen University tillkännager långsiktigt forskningssamarbete

08:45 / 24 March 2015 Probi Press release

Probi AB har ingått ett fyra-årigt forskningssamarbete med professor Michiel Kleerebezem vid the Host Microbe Interactomics Group, Wageningen University. Syftet med samarbetet är att klargöra verkningsmekanismer för anti-inflammatorisk aktivitet av probiotiska bakterier för att möjliggöra en fortsatt utveckling av nya, effektiva probiotiska produkter.

Probi utvecklar och marknadsför väldokumenterad probiotika som används i kosttillskott och livsmedelsprodukter, främst inriktade på immunförsvar och maghälsa. Probis ambition är att skapa sig en fördjupad förståelse av probiotiska bakteriers verkningsmekanismer, i syfte att fortsätta sin utveckling av probiotiska bakteriestammar inom nya områden, till nytta för konsumenten.

The Host Microbe Interactomics Group vid Wageningen University kombinerar expertis inom cellbiologi, immunologi, mikrobiologi och funktionell genomik för att öka förståelsen av molekylära interaktioner som sker i kommunikationen mellan mikroorganismer och deras värdar. Deras forskning sträcker sig från studier av de molekylära mekanismerna bakom sjukdomar orsakade av patogena bakterier, till samspel mellan nyttiga bakterier och deras värdar.

Probi och The Host Microbe Interactomics Group vill nu tillsammans studera fysiologisk relevans och positiva hälsoeffekter av olika probiotiska stammar, både in vitro och in vivo. Samarbetet, som omfattar ett fyra-årigt doktorandprojekt, syftar till att visa på den fysiologiska relevansen av nya probiotiska stammars dämpning av inflammatoriska tillstånd i tarmen, något som anses kunna spela en central roll vid utvecklingen av en rad olika sjukdomstillstånd.

"Probi är ett företag som förstår hur viktigt det är att klargöra probiotiska produkters verkningsmekanismer. Den uppfattningen var den främsta anledningen till att vi började diskutera ett samarbete ", säger Michiel Kleerebezem, professor vid Wageningen University & Research Centre i Nederländerna.

"Vi ser det här samarbetet som ett viktigt steg i vår framtida produktutveckling, och är glada att nu kunna tillkännage samarbetet med professor Kleerebezem och hans grupp. Det här projektet kommer att kunna leda till en starkt förbättrad förståelse för probiotika och dess verkningsmekanismer, och ge oss möjligheten att utveckla effektiva produkter inom nya och intressanta områden" säger Peter Nählstedt, VD för Probi AB.

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

Gun-Britt Fransson, Forsknings- och utveklingsdirektör, Probi, tel +46 46 286 89 74 eller mobil +46 705 95 73 27, e-post: gun-britt.fransson@probi.se

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 135 MSEK under 2014. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/