Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Q3 2015 - LANSERING AV NY LIVSMEDELSPRODUKT I SYDKOREA

08:45 / 22 October 2015 Probi Press release

TREDJE KVARTALET 2015
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 51,9 MSEK (37,1).

 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 16,3 MSEK (9,0).

 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 13,1 MSEK (7,1).

 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 1,44 SEK (0,77).

 • KASSAFLÖDET uppgick till 21,5 MSEK (3,3).         

ACKUMULERAT 2015
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 179,8 MSEK (95,3).

 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 59,4 MSEK (20,5).

 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 46,3 MSEK (16,4).

 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 5,08 SEK (1,80).

 • KASSAFLÖDET uppgick till 34,8 MSEK (6,3).

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET:
 • Peter Nählstedt, Probis VD, utsedd till ordförande i International Probiotics Association Europe (IPA Europe).
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN:
 • Avtal om lansering av ny Functional Food-produkt med Seoul Dairy Cooperative, Sydkorea.

VD KOMMENTERAR VERKSAMHETEN OCH FRAMTIDA UTVECKLING:

"Nettoomsättningen till och med september i år uppgick till 180 MSEK. Detta är en tillväxt på 89 %. Rensat för valutaeffekter uppgick nettoomsättningen till 155 MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 62 %. Vi har hittills i år haft omfattande leveranser till våra stora kunder i Nordamerika, NBTY och Pharmavite, för att säkerställa deras leveranskapacitet i samband med lanseringar. Under fjärde kvartalet ser vi en förväntad och tillfällig minskning av dessa leveranser. Vår bedömning är att nettoomsättningen för helåret 2015 jämfört med 2014 kommer att öka med omkring 60 %. För 2016 förväntar vi oss fortsatt tillväxt. Det är mycket glädjande att vårt arbete med att hitta nya affärslösningar inom affärsområdet Functional Food resulterat i ett nytt avtal och en första leverans. Vår nya samarbetspartner är Sydkoreas största mjölkproducent, och de lanserar en mejeriprodukt med vår bakterie LP299V® under slutet av året. Vi ser det som ett betydande strategiskt steg att nu lansera en livsmedelsprodukt med Probis probiotika på en viktig och växande marknad i Asien.", säger Peter Nählstedt, VD för Probi.

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS:

Tid: Torsdag 22 oktober 2015 kl. 10.00. Telefonnummer: +46 8 566 426 61 Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Niklas Brandt, CFO. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.se och www.financialhearings.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0723-86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0706-62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-10-22 kl. 08.45.

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 135 MSEK under 2014. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/