Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Peter Nählstedt ny ordförande i IPA Europe

08:45 / 14 October 2015 Probi Press release

Probis VD Peter Nählstedt har blivit utsedd till ordförande i europeiska branschföreningen för probiotika, International Probiotics Association Europe (IPA Europe) med målet att verka för att synliggöra probiotikans positiva effekter samt uppmuntra till innovation och forskning inom området.

International Probiotics Association (IPA) är en nybildad ideell organisation som syftar till att stödja sina medlemmar och sprida kunskap om probiotika inom den europeiska livsmedelsindustrin. Organisationen är en sammanslagning av europeiska IPA och två andra organisationer - Yoghurt and Live Fermented Milks Association (YLFA) och Global Alliance for Probiotics (GAP) - som nu gått samman för att göra en starkare röst hörd för probiotika.

IPA Europe är en viktig organisation när det gäller att driva industrins syn på frågor om exempelvis lagstiftning om hälsopåståenden i marknadsföringen av probiotika.

- En samlad organisation innebär en förstärkning av våra möjligheter att kommunicera vetenskapliga belägg av probiotikans positiva effekter till beslutsfattare, vilket på sikt är gynnsamt för industrin och EU:s konsumenter. Jag ser fram emot att se vad vi kan åstadkomma tillsammans, säger Peter Nählstedt, VD på Probi.

IPA Europe lanserades i Bryssel den 30 september. Ett av IPA Europes mål är att verka för ett klargörande av probiotikans status inom EU i enlighet med internationella konventioner.  Ämnet diskuterades i en paneldebatt på lanseringseventet, där deltagare från såväl EFSA (European Food Safety Authority), EU-kommissionen och EU-parlamentet fanns på plats.

Schweiz har nyligen godkänt hälsopåståenden om probiotika från Probi och andra aktörer såsom Yakult, Danone och DuPont-Danisco. Schweiz tillämpar ett liknande regelverk som det inom EU där hälsopåståenden godkänns efter strikt vetenskaplig granskning av dokumentation, men det skiljer sig genom att man erbjuder en möjlighet till dialog under utvärderingsprocessen.

- Vi ser gärna att berörda myndigheter inom EU inspireras av de schweiziska. Större öppenhet och dialog ökar förståelsen mellan parterna och därmed kanske även möjligheterna att få hälsopåståenden godkända, vilket också gynnar konsumenten, säger Peter Nählstedt.

IPA Europe har två medarbetare på sitt huvudkontor i Bryssel.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 135 MSEK under 2014. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/