Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

32 Procent tillväxt och höjd rörelsemarginal för helåret 2014

08:45 / 28 January 2015 Probi Press release

FJÄRDE KVARTALET 2014
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 39,9 MSEK (26,2).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,6 MSEK (3,1).
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 5,4 MSEK (2,6).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 0,59 SEK (0,29).
 • KASSAFLÖDET uppgick till 10,6 MSEK (-0,1).
ACKUMULERAT 2014
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 135,2 MSEK (102,2).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 27,0 MSEK (18,1).
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 21,8 MSEK (15,0).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 2,39 SEK (1,65).
 • KASSAFLÖDET uppgick till 16,9 MSEK (4,0). Probi har lämnat utdelning på 6,8 MSEK (6,8).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET:
 • Probi tecknade distributionsavtal med Laboratório Daudt för lansering av Probi Digestis® i Brasilien.
 • Urangering av aktiverade utvecklingsutgifter med 3,7 MSEK har gjorts, då kontrakterat forskningsföretag gått i konkurs.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN:
 • Probi får rekordstor order på 17 MSEK från amerikanska NBTY.
 • Styrelsen föreslår utdelning om totalt 7,7 MSEK (6,8) vilket motsvarar 85 öre (75) per aktie.

VD-KOMMENTAR:
"Under 2014 mer än fördubblade vi vår försäljning i USA till 44 MSEK som ett resultat av våra samarbeten med Pharmavite och NBTY. Detta tillsammans med vår lansering i Sydkorea ledde till en kraftig tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 135 MSEK. För det fjärde kvartalet ökade vi nettoomsättningen med 52 procent till cirka 40 MSEK. Vi har växt med ökad lönsamhet. Rörelsemarginalen ökade från knappt 18 procent 2013 till 20 procent för 2014. Vi har också haft framgångar med våra kliniska studier. Bland annat har vi nu underlag för att under 2015 lansera en produkt som ökar kroppens förmåga att ta upp järn. För att möta den starka globala efterfrågan på våra produkter ökar vi nu resurserna inom både Consumer Healthcare och Functional Food. Vi rekryterar fler medarbetare till vår försäljnings- och marknadsorganisation och kommer under året också att förstärka övriga funktioner. Vi bedömer att det finns goda förutsättningar för fortsatt god tillväxt under 2015. Året har börjat bra med vår rekordorder på 17 MSEK från amerikanska NBTY.", säger Peter Nählstedt, VD för Probi.

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS:
Tid: Onsdag 28 januari 2015 kl. 09.00. Telefonnummer: 08-56 64 26 90 Deltagare från Probi: Peter Nählstedt, VD och Niklas Brandt, CFO. Presentationen finns tillgänglig på www.probi.seoch www.financialhearings.com

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0723-86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0706-62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-01-28 kl. 08.45.

OM PROBI

Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi omsatte 135 MSEK under 2014. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 000 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/