Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

HÖGSTA NETTOOMSÄTTNINGEN I ETT ENSKILT KVARTAL

08:45 / 19 August 2014 Probi Press release

ANDRA KVARTALET 2014
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 31,9 MSEK (26,5).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 5,3 MSEK (4,6).
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 4,3 MSEK (3,8).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 0,47 SEK (0,42).
 • KASSAFLÖDET uppgick till -0,6 MSEK (-2,6). Probi har lämnat utdelning på 6,8 MSEK (6,8).
FÖRSTA HALVÅRET 2014
 • NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 58,3 MSEK (51,9).
 • RÖRELSERESULTATET uppgick till 11,5 MSEK (10,6).
 • RESULTAT EFTER SKATT uppgick till 9,3 MSEK (8,7).
 • RESULTAT EFTER SKATT PER AKTIE uppgick till 1,03 SEK (0,96).
 • KASSAFLÖDET uppgick till 3,0 MSEK (0,0). Probi har lämnat utdelning på 6,8 MSEK (6,8).
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET:
 • Probi tecknade distributionsavtal med Sanofi Consumer Healthcare för lansering av Probi Digestis® i Sydkorea.
 • Probi tecknade distributionsavtal med Impexia för lansering av Probi Digestis i Turkiet.
 • Studie visar att probiotika från Probi kan minska risken för benskörhet.
 • Studie visar att probiotika från Probi ökar järnabsorptionen hos kvinnor i fertil ålder.
 • Studie visar att probiotika från Probi tolereras väl av barn behandlade med antibiotika. Lägre förekomst av besvär, såsom huvudvärk och feber, rapporterades från den aktiva gruppen, men ingen skillnad sågs avseende frekvens av lös avföring.
 • Probis amerikanska partner NBTY/Solgar lanserade Probis magkapsel på den brittiska marknaden.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN:
 • Ytterligare en studie bekräftade att probiotika från Probi ökar järnabsorptionen hos kvinnor i fertil ålder.

VD-KOMMENTAR:
"Nettoomsättningen i andra kvartalet på 31,9 MSEK är den högsta hittills i ett enskilt kvartal för Probi. Tillväxten drivs fortsatt av affärsområdet Consumer Healthcare som ökade nettoomsättningen med 32 procent jämfört med första halvåret 2013. Vi ser en fortsatt mycket positiv utveckling på den nordamerikanska marknaden där lanseringar av våra produkter nu också görs i retail-kanalen. Lanseringarna i Sydkorea har varit framgångsrika och bidrar på ett betydande sätt till vår starka tillväxt. Andra kvartalet gav oss också glädjande nyheter på forskningsområdet. Vi har i år avslutat två studier som visar att vår probiotika signifikant kan öka järnupptaget hos kvinnor i fertil ålder. Det finns stort behov av en produkt med biotillgängligt järn som dessutom är snäll mot magen. Tillsammans med våra distributörer kan vi nu förbereda för en produktlansering under 2015." säger Peter Nählstedt, VD för Probi.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD Probi, tel: 046-286 89 23 eller 0723-86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Niklas Brandt, CFO Probi, tel: 046-286 89 26 eller 0706-62 98 83, e-post: niklas.brandt@probi.se

Denna information är sådan som Probi AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2014-08-19 kl. 08.45.

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 102 MSEK under 2013. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/