Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Probi

Probi

Ytterligare en studie visar att probiotika från Probi kan öka järnupptaget hos kvinnor i fertil ålder

08:45 / 17 July 2014 Probi Press release

En nyligen kommunicerad måltidsstudie visade att intag av en av Probis bakteriestammar, Lactobacillus plantarum DSM 9843, kan öka upptaget av järn vilket kan minska risken för järnbrist. Ytterligare en studie bekräftar nu dessa resultat.

Absorptionen av järn från kapslar med respektive utan Lactobacillus plantarum DSM 9843, som använts i den nu rapporterade studien, visar samma resultat som i den 2014-06-10 kommunicerade måltidsstudien. Slutsatsen av de två studierna är att intag av frystorkad Lactobacillus plantarum DSM 9843 i en kapsel betydligt kan förbättra upptaget av järn hos kvinnor i fertil ålder.

Bakgrund
Järnbrist och låga järndepåer är vanligt förekommande hos barn, ungdomar och kvinnor i barnafödande ålder, både i västvärlden och i utvecklingsländer. Detta kan leda till järnbristanemi, med försämrad kognition och ett sämre immunförsvar som följd. Menstruerande kvinnor har stora behov av järn och ofta inte tillräckligt högt intag av järn och/eller äter en kost med låg tillgänglighet av järn. Vid järnbrist kan kroppen öka upptaget av järn men oftast sker inte en tillräcklig ökning för att bristen ska försvinna. Det finns därför ett stort behov av produkter som ökar järnupptaget. Ett alternativ för personer med järnbrist är att inta läkemedel med hög halt järn, dock ger dessa ofta biverkningar i form av mag-tarmbesvär. Intag av Lactobacillus plantarum DSM 9843 (LP299V®), som ingår i ProViva, GoodBelly och Probi Mage®, har tidigare visats minska mag-tarmbesvär.

Studien
Kvinnor i åldrarna 19-45 år intog en måltid med eller utan en kapsel med frystorkad Lactobacillus plantarum DSM 9843. Absorptionen av järn från måltiderna mättes med hjälp av stabila järnisotoper. Resultatet av studien, som utfördes av en forskargrupp ledd av Lena Hulthén, professor i klinisk nutrition vid Göteborgs universitet, visade att absorptionen av järn från måltiden som innehöll Lactobacillus plantarum DSM 9843 var signifikant högre än absorptionen från måltiden utan probiotisk bakterie.

"Resultaten är mycket uppmuntrande  säger Peter Nählstedt, VD för Probi AB. Genom två studier med samstämmiga resultat har vi kliniskt bevisat produktnyttan. Under hösten kan vi nu koncentrera oss på att förbereda en produktlansering 2015 tillsammans med våra distributörer. Det finns ett stort behov en produkt med ett biotillgängligt järn, som dessutom är snäll mot magen."

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:
Peter Nählstedt, VD, Probi, tel +46 46 286 89 23 eller mobil +46 723 86 99 83, e-post: peter.nahlstedt@probi.se
Gun-Britt Fransson, Forsknings- och utveklingsdirektör, Probi, tel +46 46 286 89 74 eller mobil +46 705 95 73 27, e-post: gun-britt.fransson@probi.se

OM PROBI
Probi AB är ett svenskt börsnoterat bioteknikföretag som utvecklar effektiv och väldokumenterad probiotika. Probi har genom sin forskning skapat en stark produktportfölj inom områdena maghälsa och immunförsvar. Produkterna finns tillgängliga för konsumenter i mer än 30 länder runt om i världen. Kunderna utgörs av ledande livsmedels-, hälso- och läkemedelsföretag inom segmenten Functional Food och Consumer Healthcare. Probi  omsatte 102 MSEK under 2013. Probis aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Small-cap. Probi har cirka 3 500 aktieägare. Läs mer på www.probi.se

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/